Σας γνωστοποιούμε ότι έφθασε στο mail του σχολείου μας επιστολή του υπεύθυνου του τουριστικού γραφείου Travelcon, η οποία μεταξύ άλλων δεσμεύεται “για την επιστροφή όλου του ποσού, που έχει καταβληθεί…” και επισημαίνει ότι “η όλη διαδικασία δεν πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσει τις 10 εργάσιμες ημέρες”.

Τις επόμενες ημέρες και, αφού συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων, θα έχετε σχετική ενημέρωση.