Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. θα βραβευτούν σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το δήμο Κρωπίας την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20.00΄ στο Θέατρο Δεξαμενής.

Προκειμένου να ανακοινωθεί το όνομα και η σχολή επιτυχίας χρειάζεται Υ.Δ. από τον/την μαθητή/τρια, η οποία υπάρχει συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση. Συμπληρωμένη η Υ.Δ. πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις 13.00΄.