Το Σάββατο 9/11/2019 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ο Διαγωνισμός Μαθηματικών “Θαλής” για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής.

Το συντονισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας του διαγωνισμού ανέλαβαν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (κ. Δημητρόπουλος, κ. Γούλας, κ. Γιαννόγκωνας) με τη βοήθεια συναδέρφων από άλλα σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά) της περιοχής μας.

Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος 207 μαθητές και μαθήτριες, τα θέματα μοιράστηκαν στην ώρα τους και γενικά η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά.

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα στους διαγωνιζόμενους.