Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση πληροφοριών για την εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών στο Λιμενικό Σώμα κ.ά. Συνημμένα θα βρείτε τα αντίστοιχα έγγραφα