Οι μαθήτριες μαθητές της Γθετ και Γοικ μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στις ηλ. διευθύνσεις (ανάλογα με τον καθηγητή που διδάσκει στο τμήμα) vadimitropoulos@gmail.com, vaggelisgoulas@gmail.com, mkiousis@sch.gr σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης Γθετ1 Μαθηματικά)