Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές και τη συμμετοχή στις εξετάσεις αγωνισμάτων για τις σχολές αυτές. Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα έγγραφα