Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η Προκήρυξη για τα ΤΕΦΑ σχετικά με τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά για την πρακτική δοκιμασία των μαθημάτων και σας την επισυνάπτουμε παρακάτω.