Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για τα Ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών 2021 και σας το επισυνάπτουμε παρακάτω