Σας ενημερώνουμε ότι για την παραλαβή των Αιτήσεων-Δηλώσεων για τις Πανελλαδικές 2022 οι Απόφοιτοι απευθύνονται στο Λύκειο Αποφοίτησής τους ή στο κοντινότερο Λύκειο. Για την παραλαβή της Αίτησης από το σχολείο είναι απαραίτητα τα εξής: 1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου και 2) Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Η προθεσμία για την κατάθεση των Αιτήσεων έχει οριστεί τόσο για τους μαθητές όσο και για τους Απόφοιτους από 1-12-2021 έως και 13-12-2021. Για την είσοδο στο σχολείο απαιτείται η επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (PCR ή Rapid Test, ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι Self Test)