Συνημμένα θα βρείτε την ενημέρωση για την Προκήρυξη στις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2021-22 η οποία έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr
συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ.

Εκ της Διευθύνσεως