Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας να προσέρχονται στο σχολείο από τη Δευτέρα 3/9/2018 έως και τη Δευτέρα 10/9/2018 προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία ταυτότητας μαθητή, 2) Εκτύπωση της οριστικής εγγραφής, 3) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται στο σχολείο), 4) Αίτηση (χορηγείται στο σχολείο)