Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας επελέγη μαζί με άλλα 16 σχολεία από την Αν. Αττική προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην από 17/10/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. πρωτ. Φ14.1/174388/Δ2), καταρτίστηκε ο πίνακας των σχολείων που θα λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων. Βήματα Δημοκρατίας:Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή, ΚΔ’ Σύνοδος, 2018-2019″.

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνεται και το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου