21
Μαρ
2019
0

Αίτηση-Δήλωση Πανελλαδικών 2019

Ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2019.

Για την παραλαβή της Αίτησης οι μαθητές έχουν ενημερωθεί να έχουν μαζί τους συμπληρωμένη την αίτηση που τους διενεμήθη καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Για του απόφοιτους η Αίτηση-Δήλωση (μπορείτε να την προμηθευτείτε από το site του Υπουργείου Παιδείας ή από το σχολείο) πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους.

Εκ της Διευθύνσεως